Trích dẫn hay

(Ba ơi mình đi đâu - Jean-Louis Fournier)
Khi cả đời người ta có những đứa con chơi với mấy khối hình và một con gấu bông, thì lúc nào người ta cũng trẻ. Người ta không rõ mình đang ở giai đoạn nào nữa.
(Ba ơi mình đi đâu - Jean-Louis Fournier)

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC