Danh ngôn về tinh thần

Martin Luther King
Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.
Martin Luther King

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC