Danh ngôn về cuộc sống

Bil Keane


Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là bí ẩn, hôm nay là một món quà từ chúa, lý do tại sao ta đều gọi đó là hiện tại.

- Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift of god, which is why we all call it the present. -

Note: gift và present đồng nghĩa: quà tặng.

Bil Keane

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC